OŠETŘOVATELSKÉ VOLNO – PŘÍSPĚVEK PŘI DLOUHODOBÉ PÉČI

Vláda schválila ošetřovatelské volno – pokud s ním však bude souhlasit zaměstnavatel.

Doposud mohli zaměstnanci, kteří nemohli pracovat z důvodu potřeby ošetřování nemocného člena domácnosti (příp. zdravého dítěte ve věku do 10 let, kterému zavřeli školu či školku kvůli epidemii, havárce nebo jiné neočekávané události), čerpat pouze tzv. krátkodobé ošetřovné, dávku nemocenského pojištění. Ošetřovné je, dle dosavadní úpravy, možno čerpat nanejvýš po dobu 9 dní (matky – samoživitelky až 16 dní).

Vláda ve středu 8. 2. 2017 schválila v rámci balíčku změn pro rodiny vznik nové dávky – tzv. dlouhodobého ošetřovného. Tento příspěvek by ji mohl čerpat člověk, který se stará o rodinného příslušníka s vážnou nemocí či po těžkém úrazu (jenž není ve zdravotnickém zařízení nebo zařízení poskytujícím sociální služby) – a to až po dobu 90 dnů, přičemž by čerpal 60 % mzdy.

Podmínkou je, že osoba, o kterou bude pečováno, strávila alespoň týden v nemocnici a podle lékařů bude potřebovat ještě nejméně měsíc domácího opatrování.

Do novely se však na návrh ANO dostala podmínka, že bude potřeba souhlasu zaměstnavatele.

Normu ale zatím kritizuje pravicová opozice i Hospodářská komora – z důvodu ochrany zaměstnavatele – resp. kontinuity pracovního provozu.

Pokud tento návrh projde poslaneckou sněmovnou, měl by nový příspěvek začít fungovat za 9 měsíců po zveřejnění ve Sbírce zákonů. Lidé by ji tak mohli využít nejdříve v prvním pololetí roku 2018, tedy až po parlamentních volbách.