Ukončení projektu PODPORA NEFORMÁLNÍ PÉČE V MSK

K 31.12.2017 končí projekt zaměřený na podporu osob pečující o své blízké v domácím prostředí nazvaný „PODPORA NEFORMÁLNÍ PÉČE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI“.

 

Projekt, který byl realizován v období 1.7.2016 – 31.12.2017, byl zaměřen na pomoc tzv. osobám neformálně pečujícím a nabízel:

  • individuální pomoc a poradenství (psychologickou pomoc, odpovědi na otázky jak získat příspěvek na péči, právní pomoc, informace ke kompenzačním pomůckám či dostupným odlehčovacím službám),
  • soubor vzdělávacích aktivit zaměřených na získání potřebných dovedností (mj. např. manipulace s osobami s poruchou hybnosti, zásady poskytování první pomoci, problematika výživy, alternativní komunikace, arteterapie či rozvoj motoriky).

Jeho realizace byla umožněna díky finančním prostředkům Evropské unie – projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu (prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost) a rozpočtu ČR.

Projektu se celkem zúčastnilo 40 osob a v jeho průběhu bylo zrealizováno 20 různých vzdělávacích aktivit.

Podrobnější informace o jeho průběhu a výsledcích naleznete v evaluační zprávě, která je dostupná zde: evaluace NP1

Osobám, které stále pečují o své blízké v domácím prostředí a potřebují pomoc, nabízíme i nadále své služby, a to prostřednictvím projektu „Péčí o blízké aktivní život nekončí“.