PŘÍSPĚVEK NA PÉČI A STATISTIKY

Osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby je poskytován příspěvek na péči. Ten je určen na úhradu za pomoc, která je osobě se zdravotním postižením nebo seniorovi zabezpečována rodinným příslušníkem, osobou blízkou, jinou osobou nebo registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Jedná se o pravidelnou opakující se dávku, která je nárokem osoby závislé a je poskytovaná podle Read more about PŘÍSPĚVEK NA PÉČI A STATISTIKY[…]

PROBLÉMY A STRASTI NEFORMÁLNĚ PEČUJÍCÍCH

Věděli jste, že v ČR zabezpečováno neformálními pečovateli 70-90 % dlouhodobé péče (zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky).  Většinu (cca 4/5) neformálně pečujících tvoří rodinní příslušníci. Téměř 2/3 rodinných pečovatelů tvoří ženy většinou pečující o své blízké příbuzné (rodiče nebo partnery). Neinstitucionalizovaná domácí péče má mnoho pozitivních dopadů pro „závislé“ členy rodiny (kromě Read more about PROBLÉMY A STRASTI NEFORMÁLNĚ PEČUJÍCÍCH[…]