11.8.2016

Odlehčovací služby

Desetitisíce lidí se denně stará o své blízké. Co když je ale péče nad jejich síly, potřebují chvíli pauzu nebo řešit něco akutního? V takovém případě mohou pečující využít takzvanou odlehčovací službu, kterou nabízí řada poskytovatelů.

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Důvodem může být věk, chronické onemocnění nebo zdravotní postižení. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Tato služba umožňuje rodině a dalším pečujícím „odlehčit“ v jejich namáhavé práci – nabrat síly,  vyřešit krátkodobé situace jako úpravu domova, dovolenou mimo domov či nemoc. Stejně tak je mohou využít rodiny, které řeší náhlé zhoršení zdravotního stavu svého blízkého a potřebují čas na hledání dlouhodobější péče.

Přehled poskytovatelů odlehčovacích služeb v Moravskoslezském kraji naleznete zde.

 

Druhy odlehčovacích služeb

Pobytová

  • klient je krátkodobě umístěn například v domově pro seniory, hospicu nebo jiném zařízení, které je schopné zajistit péči v rozsahu 24 hodin denně
  • posláním pobytové odlehčovací služby je podpora rodinám, které se v domácím prostředí starají o svého blízkého, a na určitý čas potřebují v celodenní péči vystřídat

 

Terénní

  • terénní odlehčovací služby bývají součástí nabídky agentur domácí péče, terénních služeb pečovatelské péče a domácích hospiců
  • poskytují ji zdravotní sestry, pečovatelky a ošetřovatelky, v případě domácích hospiců také lékaři; ti přichází za klientem domů a zde mu poskytují potřebnou péči
  • terénní odlehčovací služba je určena osobám, o které je pečováno v domácím prostředí

 

Ambulantní

  • pobyt v ambulantních službách je určen osobám, které nezvládají přes den sami pobyt v domácnosti, případně se doma cítí osamoceni a chtějí v kolektivu přijít na jiné myšlenky; současně nabízí pečujícím osobám prostor pro vyřízení osobních záležitostí
  • služba je realizovaná na přechodnou dobu (např. několik hodin i vícekrát v týdnu), tuto službu může pečující rodina využít krátkodobě pravidelně, ale i jednorázově
  • služba funguje na principu denního stacionáře
  • klientům je v jejich rámci poskytován aktivizační program a strava