18.10.2016

Senior-taxi (dotovaná přepravní služba) – působnost ve více městech

 

Centrum pro zdravotně postižené MSK, o.p.s. – individuální bezbariérová přepravní služba pro osoby se zdravotním postižením

 • Přeprava k lékaři, do školy, za svými koníčky i jinam je možná v rámci okresů Opava, Ostrava, Nový Jičín a Bruntál. Ve výjimečných případech i do okolních okresů Moravskoslezského kraje.
 • Dopravní služba je provozována v pracovní dny (pondělí až pátek) od 7:00 do 15:00 hodin. Výjimečně je možné dopravu zajistit i v jiném čase či ve dnech pracovního klidu.

 

Cena za dopravu

 • ve výši 5 – 7 Kč/km ujetý s klientem
 • dále klient hradí 60 – 90 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času – tedy od výjezdu asistenta ke klientovi, včetně nezbytné doby pobytu s klientem a čekání na klienta, až do dovozu klienta na cílové místo a jeho vyložení, včetně nezbytné související dopomoci
 • minimální celková úhrada za jednotlivou jízdu je stanovena na 40,- Kč
 • poskytovatel může požadovat zálohu ve výši 100 Kč, která se bude hradit nejpozději při nástupu klienta do vozidla.

 

Doprava je určena

 • Osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
 • Osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P , nebo mají přiznaný invalidní důchod, nebo seniorům nad 64 let věku.
 • Doprava bude poskytována i zájemcům, kteří se stanou imobilními krátkodobě (např. v důsledku úrazu, choroby).
 • Přepravovaná osoba musí být alespoň částečně soběstačná při nastupování a vystupování. Pokud se neobejde bez speciální pomoci, musí ji mít zajištěnu (např. doprovodem)

Dopravu nelze poskytnout

 • Dětem do 24 kg nebo mladším 8 let.
 • Osobám mentálně či duševně postiženým bez doprovodu zákonného zástupce nebo kvalifikovaného personálu.

 

Objednávky a kontakt:

 • Telefon/fax: +420 596 115 318
 • Zájemci o přepravu, kteří nemají s poskytovatelem uzavřenou smlouvu na dopravu, mohou požádat o dopravu nejméně 10 kalendářních dní před první jízdou  koordinátora, který se zájemcem dohodne termín osobního jednání. Při něm bude se zájemcem dohodnut termín dopravy a budou mu vysvětleny podmínky, vč. provozního řádu.

 


 

Senior doprava Českého červeného kříže

 • osobní přeprava občanům Karviné, Orlové, Petrovic u Karviné, Doubrava a Petřvald – s průkazem ZTP, ZTP/P, a dále splňujícím podmínky odlišně dle měst:
  • Karviné (pro osoby starší 55-ti let s trvalým pobytem v Karviné),
  • Orlové (pro osoby od 55 let, které jsou dlouhodobě nemocné, dále osoby nad 60 let, a pro osoby, kterým přepravní službu objedná sociální pracovník)
  • Petrovice u Karviné (pro osoby starší 65-ti let s trvalým pobytem v Petrovicích u Karviné)
 • přeprava ve styku se zdravotnickým zařízením nebo úřady státní správy či samosprávy, dále možno využívat i k návštěvě známých či rodinných příslušníků, k návštěvě hřbitova, větších nákupů a pod.

 

Cena za dopravu

 • 1 km = 11,- Kč
 • platby – prostřednictvím permanentek, ze kterých se odčítají ujeté km. Ty je možné zakoupit přímo u řidiče nebo v kancelářích Úřadu Oblastního spolku ČČK Karviná, a to ve dvou variantách – na 30 km a 60 km

 

Objednávky a kontakt

 • telefonicky minimálně dva dny předem (po – pá)
 • kontakt: 596 312 206, 596 312 207, 607 752 550