5.8.2016

Stupně závislosti a definice základních životních potřeb

Při posuzování příspěvku na péči se zkoumá schopnost žadatele zvládat deset tzv. základních životních potřeb. Každá z těchto potřeb má definováno několik aktivit. U jejich posuzování se porovnává rozsah, intenzita a náročnost péče u osob zdravotně postižených s potřebami osob zdravých. Pokud některou z těchto aktivit osoba není schopna z důvodu nepříznivého zdravotního stavu zvládat, měla by být za nezvládanou posouzena celá životní potřeba.

Lékařský posudek i samotné rozhodnutí  ve věci příspěvku obsahují výčet uznaných základních životních potřeb, které žadatel nezvládá. Díky tomu můžeme s pomocí uvedených přehledů snadno zjistit, kolik životních potřeb chybí k dosažení vyššího stupně závislosti. Současně zjistíme i to, které z životních potřeb dle posudku žadatel naopak zvládá a následně vyčíst, zda se v konkrétních bodech posudek shoduje s realitou. Případné nesrovnalosti je možné rozporovat v rámci odvolání nebo na základě aktuálních lékařských zpráv.

 

Podmínky pro zařazení do konkrétního stupně závislosti: 

1) u osoby do 18 let věku:

  • tři nezvládané základní životní potřeby = I. stupeň závislosti
  • čtyři nebo pět nezvládaných základních životních potřeb = II. stupeň závislosti
  • šest nebo sedm nezvládaných základních životních potřeb = III. stupeň závislosti
  • osm nebo devět nezvládaných základních životních potřeb = IV. stupeň závislosti
  • desátá základní životní potřeba péče o domácnost se u osob do 18 let neposuzuje.

 

2) u osob nad 18 let věku:

  • tři nebo čtyři nezvládané základní životní potřeby = I. stupeň závislosti
  • pět nebo šest nezvládaných základních životních potřeb = II. stupeň závislosti
  • sedm nebo osm nezvládaných základních životních potřeb = III. stupeň závislosti
  • devět nebo deset nezvládaných základních životních potřeb = IV. stupeň závislosti

Z výše uvedených přehledů vyplývá, že k přiznání příspěvku na péči alespoň v I. stupni potřebuje mít žadatel uznané nezvládání alespoň tří životních potřeb. V opačném případě nemůže být příspěvek přiznán a vyplácen.

 

Seznam základních životních potřeb

Mobilita – vstávání a usedání, stoj, schopnost zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním a zastávkami, v dosahu alespoň 200 m; sleduje se chůze i po nerovném povrchu, chůze po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, schopnost používat dopravní prostředky včetně bariérových.

Orientace – poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem; mít přiměřené duševní kompetence; orientovat se časem, místem a osobou; orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat.

Komunikace – dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou; porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům; používat běžné komunikační prostředky.

Stravování – vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat; najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim.

Oblékání a obouvání – vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se; manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.

Tělesná hygiena – použít hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.

Výkon fyziologické potřeby – včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.

Péče o zdraví – dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky.

Osobní aktivity – vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

Péče o domácnost – nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek.

 

Zdroj: http://www.prispevek-na-peci.cz/kriteria-pro-priznani.html