31.8.2016

Osoby se zdravotním postižením

Jaká je vlastně definice osob se zdravotním postižením? Dle ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), se jedná o osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními, nebo zdravotně znevýhodněnými. My si pod pojmem OZP si nejčastěji představíme vozíčkáře, nevidomého nebo toho, kdo se dorozumívá znakovou řečí. Dost možná však s takovým člověkem přicházíme do kontaktu již nyní, aniž o tom víme. Ne vždy je totiž postižení na první pohled vidět. Poklesem pracovní schopnosti se totiž rozumí nemožnost vykonávat výdělečnou činnost nejen z důvodu omezení tělesných a smyslových, ale také duševních.

 

Kategorie zdravotně postižených osob

Rozdíl mezi jednotlivými stupni postižení vyjadřuje tak zvaná míra poklesu pracovní schopnosti způsobené v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se považuje: „zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti pojištěnce významné pro jeho pracovní schopnost, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok.“

Na základě určené diagnózy a zákonné vyhlášky ji stanovují lékařská posudková komise České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Příslušná pracoviště ČSSZ vydávají v tomto smyslu úřední rozhodnutí. Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením pak dokládá fyzická osoba právě tímto rozhodnutím/posudkem.

 

1. Osoba uznaná invalidní ve třetím stupni

Třetí stupeň invalidity je přiznán člověku, jehož schopnost pracovat se z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu snížila o více než 70 %. Jedná se o osoby, na nichž jsou následky postižení zpravidla vidět na první pohled, nebo kteří před krátkou dobou prodělali léčbu závažného onemocnění.

 

2. Osoba uznaná invalidní ve druhém stupni

Druhý stupeň invalidity je přiznán člověku, jehož pracovní schopnost se z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu snížila o 50 až 69 procent.Do této skupiny patří např. osoba, která trpí revmatoidní či psoriatickou artritidou, roztroušenou sklerózu, má Crohnovu chorobu nebo problémy s pohyblivostí.

 

3. Osoba uznaná invalidní v prvním stupni

První stupeň invalidity je přiznán tomu, jehož schopnost pracovat se z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu snížila o 35 až 49 procent. Právě toto je kategorie osob, na nichž není velmi často onemocnění na první pohled zřetelné. Patří sem například stabilizovaný člověk po transplantaci kostní dřeně, žena po rakovině prsu, osoba, která má těžkou alergii na prach nebo kardiak.

 

4. Osoba zdravotně znevýhodněná (OZZ)

Za osobu zdravotně znevýhodněnou je považována osoba, jejíž pracovní schopnost poklesla z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 20%. Tito lidé nepobírají invalidní důchod, ale z pohledu zákona o zaměstnanosti se řadí mezi osoby, kterým je nutné věnovat zvláštní pozornost, mezi zdravotně postižené. Typickým příkladem jsou osoby s těžší formou astmatu, poruchou zraku nebo epilepsií, kteří kvůli své nemoci mohou některé profese vykonávat jen s omezeními.

 

„Nepřiznaní“ invalidní důchodci

Stupeň invalidity není ukazatelem předpokládané kvality pracovního výkonu – každý člověk má individuální schopnosti, dovednosti, vůli, vzdělání atd. Člověk, který pobírá invalidní důchod, může být i velmi mladý a kupříkladu i absolvent vysoké školy. Z důvodu obavy před znevýhodněním na trhu práce však řada osob, které trpí nějakou nemocí, odmítá statut invalidního důchodce. Pokud mezi ně patříte i vy, měli byste si uvědomit, že statut osoby se zdravotním postižením (OZP) Vás naopak na trhu práce chrání. Kromě řady benefitů pro zaměstnavatele Vám např. nemůže být Úřadem práce přiděleno či doporučeno zaměstnání, které není v souladu s vaší diagnózou.

 

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (zákon č. 329/2011 Sb.) upravuje formy podpory těchto osob:

 

Na základě poklesu pracovní schopnosti mohou osoby uznané invalidními žádat o tzv. invalidní důchod.