2.9.2016

Osvobození od poplatků a další formy podpory pro držitele ZTP a ZTP/P

Pro držitele výše uvedených průkazu existují i další úlevy v oblasti správních a daňových poplatků:

 
Daň z příjmu  – sleva na dani z příjmu fyzických osob ve výši 16.140,- Kč (platí pouze pro ZPT/P)

Zdravotní pojištění – neplatí minimální měsíční základ pojistného

Ekologická daň z autovraků  (poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků) – jsou -li držitelé průkazu ZTP a ZTP/P uvedeni v technickém průkaze vozidla jako jeho provozovatelé, jsou od tohoto poplatku osvobozeni
 

Daň ze stavby  – od daně ze stavby jsou osvobozeny:

 • obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, a současně jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P,
 • stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, a jsou držiteli průkazu ZTP,
 • stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví držitelů průkazu ZTP/P.

 

Správní poplatky – držitelé průkazů ZTP a ZTP/P jsou osvobozeni od následujících poplatků:

 • ověření podpisu nebo otisku razítka na listině
 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost
 • vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem
 • zápis do registru vozidel, jde-li o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly
 • vydání řidičského průkazu
 • povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P

 

Místní poplatky – držitelé průkazu ZTP/P osvobozeni od poplatků:

 • ze psa
 • za lázeňský nebo rekreační pobyt
 • za povolení k vjezdu motorových vozidel

 

Další formy podpory:

 • osvobození od povinnosti kupovat dálniční známku,
 • parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením či vyhrazené parkování před domem
 • sleva na zemní plyn (Elimon a.s., RWE, pražská plynárenská, ČEZ)
 • slevy na telefon (O2, T-mobile, Vodafone),
 • slevy na pojištění vozidel a majetku,
 • osvobození od rozhlasových a televizních poplatků podle zákona o rozhlasových a televizních poplatcích,
 • sleva na antivirové programy společnosti ESET.
 •  držiteli průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P, a průvodci držitele průkazu ZTP/P, může být poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce – tento benefit je však nenárokový