25.4.2017

Poradna

Nevíte si s něčím rady? Potřebujete odbornou radu, pomoc nebo podporu? Zde můžete pokládat dotazy z oblasti sociálně-právní, ošetřovatelské či pečovatelské, na které Vám naši odborníci rádi odpoví. Dotaz je možné odeslat prostřednictvím kolonky „komentář“ umístěné dole na stránce.

16 komentářů u „Poradna

 • Dobrý den,mám syna 24 let,kvadruplegik, momentalne bytem na úřadu, je v odlehčovací službě, ale musíme jí ukončit 22.4.a můžeme nastoupit až 1.5.2019 chtěla bych se zeptat, kdybych si syna vzala domů na tech 9 dnů,mám nárok na paragraf abych o něj mohla pečovat? Je odkázán na celodenní péči a Pomoc druhé osoby,bohužel nemůžu vybrat tolik dovolene, abych se o něj mohla starat, tak bych chtěla vědět zda existuje nějaké řešenÍ v podobě paragrafu či něčeho jiného, děkuji za odpověď

  • Dobrý den, paní Danielo.

   Není jistě jednoduché starat se o takto postiženého syna, navíc když stále pracujete.

   Jistě si zasloužíte ulehčení od péče – uvádíte, že syn je v tzv. odlehčovací službě. Tato služba ve svém principu není trvalá, ale má na přechodnou dobu umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Předpokládám tedy, že pokud syn není v odlehčovací službě, tak standardně žije a sdílí domácnost
   s Vámi? To, že je trvale hlášen na úřadě, má spíše evidenční charakter.

   V této situaci můžete využít klasické ošetřovné – tzv. „paragraf“. Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu ošetřování nemocného člena domácnosti. Podpůrčí doba činí nejdéle 9 kalendářních dnů (nebo 16 kalendářních dnů, pokud jde o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku).
   Požádejte ošetřujícího lékaře syna (praktického lékaře), aby Vám jej vypsal (na tiskopisu uvede, že syn
   s Vámi sdílí společnou domácnosti, nikoliv trvalé bydliště).

   Zmíním se ještě o jiné podobě ošetřovného – tzv. dlouhodobém ošetřovném – pro které bohužel Vaše situace (syn v odlehčovací službě) nesplňuje podmínky. Dlouhodobé ošetřovné platí od 1. 6. 2018 a slouží k překlenutí doby, po kterou je nutné se postarat o nemocného člověka po propuštění z nemocnice nebo LDN (za předpokladu že hospitalizace trvala minimálně 7 dní a ošetřující lékař pak rozhodl, že nemocný vyžaduje ještě domácí celodenní péči po dobu min. 30 dní). Je možné ho čerpat až do délky 90 kalendářních dnů.

   Držíme palce, ať vše vyjde, a přejeme hodně sil!!

 • Dobrý den,
  mám mamku v péči ve III. stupni péče. Kuli tomu jsem změnil zaměstnání a pracuji v místě jejího trvalého pobytu, abych ji o polední přestávce dovezl a někdy i ohřál jídlo, které jí vozím ze ZŠ. Musím pohlídat píchnutí inzulínu a zase mažu do práce. Po práci se k ní opět vracím ( večeře atd. ) a už u ní i několik měsíců spím, jelikož několikrát upadla při cestě na WC. Má sníženou i mobilitu. Je to dost náročné, hlavně psychicky.
  Otázka : Když dám výpověď a půjdu pečovat o mamku, na co mám nárok ? ( podpora, co důchod ? jak na sociálce a pojišťovně ? Je mi 57 let ) Protože někde jsem se dočetl, že by mě mohl zaměstnavatel uvolnit na dobu péče a mít mě v evidenci a po ukončení bych se mohl vrátit do zaměstnání. Je to možné ? A potom jak by to bylo s možným přivýdělkem ? Z příspěvku a části důchodu by se nám asi nežilo moc dobře.
  Ale chci se o ní postarat, nikam do žádného zařízení nechce a nakonec, ona se taky o mě postarala, když jsem byl malý.
  Děkuji za pochopení …

  JL

  • Dobrý den,

   je moc pěkné, že se o maminku tak staráte, a že k péči o ni máte takový zodpovědný postoj dobrého syna. Je zřejmé, že spolu máte hezký vztah.

   Nejprve shrneme možné úlevy k péči, které můžete u zaměstnavatele čerpat:

   pracovní volno na doprovod k lékaři (k vyšetření, ošetření),
   dlouhodobé ošetřovné (paragraf) v případě, že na Vaší péči závislá maminka onemocní a bude nutné, abyste se o ni postaral. Konkrétní podmínky:
   – čerpat ji může zaměstnanec, který v posledních 4 měsících platil zdravotní pojištění po dobu min. 90 dní,
   – délka poskytování ošetřovného je až 90 dní s náhradou příjmů ve výši 60 % denního vyměřovacího základu,
   – týká se péče o člena rodiny, který byl po dobu aspoň 7 dní hospitalizován, a u kterého ošetřující lékař rozhodl, že jeho zdravotní stav vyžaduje po propuštění z hospitalizace celodenní domácí péči po dobu nejméně 30 dní,
   – zaměstnavatel má povinnost omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé péče a povinnost zařadit ho po skončení této péče na jeho původní práci a pracoviště. V době poskytování dlouhodobé péče zaměstnanci nesmí být dána výpověď.
   možnost omezit množství služebních cest (vyslání na pracovní cestu jen se souhlasem),
   možnost odmítnout přeložení na jiné místo výkonu práce, pokud Vám, coby pečujícímu, nebude vyhovovat,
   možnost upravit si pracovní dobu (flexibilní pracovní úvazky):
   – částečný úvazek
   – stlačený pracovní týden
   – pružná pracovní doba
   – sdílení pracovního místa
   – práce z domova (kombinace práce z kanceláře a domova)
   – konto pracovní doby = zvláštní druh nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
   domluvit se na úpravě charakteru svého pracovního vztahu.

   Je nutné podotknout, že tyto podmínky a nastavení jsou vždy předmětem dohody mezi Vámi a zaměstnavatelem!

   Pokud byste se rozhodl kvůli náročné péči z práce odejít, vztahují se na Vás tyto možnosti:

   • V průběhu péče můžete čerpat podporu v nezaměstnanosti za těchto podmínek:
   – zaevidujete se na úřadu práce – ovšem musíte plnit povinnosti spojené s evidencí (dostavovat se na schůzky, nastoupit na vhodné pracovní místo atd.),
   – délka poskytování ve Vašem případě – 11 měsíců,
   – po dobu evidence je Vám státem hrazeno sociální a zdravotní pojištění (nikoli však nemocenské pojištění),
   – ve výpovědi nebo v dohodě o ukončení prac. poměru musí být uvedeno, že končíte z důvodu péče o osobu blízkou (kvůli možnosti pobírat podporu v nezaměstnanosti).

   • Současný sociální systém zajišťuje lidem pečujícím o svého blízkého následující prvky sociální ochrany:
   – po dobu poskytování péče za Vás stát bude hradit zdravotní pojištění – zahájení péče je nutné své zdravotní pojišťovně oznámit,
   – doba péče se Vám bude započítávat do důchodového pojištění, a to jako náhradní doba pojištění (je potřeba na OSSZ odevzdat Potvrzení o době péče, kterou vydá ÚP – buď po ukončení péče, nebo nejpozději do 2 let od jejího skončení),
   – doba péče je tzv. dobou vyloučenou (při výpočtu důchodu se vyloučí, aby nezhoršovala průměrný výdělek). V případě souběhu péče a zaměstnání na zkrácený úvazek si můžete vybrat, zda chcete dobu vyloučit nebo zhodnotit výdělky ze zaměstnání; v případě péče delší než 15 let se provedou dva výpočty a přiznán je ten, který pro Vás vychází lépe.

   • Jako pečující můžete být výdělečně činný – avšak musíte zajistit dostatečnou péči o maminku i po dobu, kdy budete v práci. V tomto případě odvádí sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatel, popř. sám pečující. Co se týče výdělku, pečující osoby nejsou nijak omezeny, je možné pracovat i mimo pracovní poměr – formou tzv. dohod.

   • Zkuste se informovat na Úřadu práce na možnost čerpání dalších sociálních dávek – např. příspěvku na bydlení (odvíjí se od výše příjmů), případně dávek hmotné nouze.

   • Můžete využít i některé terénní sociální služby – např. pečovatelskou službu nebo osobní asistenci, které by přímo u Vás doma mohly pravidelně vypomáhat s péčí o maminku.

   Držíme palce a přejeme hodně sil při Vaší péči!

 • Dobrý den, moje matka je po těžké CMP zcela imobilní a odkázaná na pomoc druhé osoby. je 2 měsíce v LDN, ale chceme si ji vzít domů. Potřebovali bychom tomu však uzpůsobit byt. Je možné zažádat o příspěvek na úpravu bytu, i když je matka ještě v nemocnici? děkuji, vm

  • Dobrý den paní Mašková,

   příspěvek na úpravu bytu je příspěvkem na zvláštní pomůcku dle Zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. V rámci něj lze získat příspěvek na stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC, a to včetně stavebních prací spojených s rozšířením dveří v rámci uzpůsobení koupelny a WC (ale pozor – jedná se pouze o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu, nikoli však o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.!!).

   Příspěvek na zvláštní pomůcku je dávkou pro osoby s těžkým zdravotním postižením, konkrétněji:
   • s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, nebo
   • s těžkým sluchovým postižením, anebo
   • s těžkým zrakovým postižením.

   Základní podmínkou pro poskytnutí příspěvku je, že se musí jednat o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav – tedy stav, který podle poznatků současné vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok. Zároveň se musí jednat o některou z diagnóz, které jsou vymezeny v příloze Zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

   To, že je Vaše maminka v nemocnici, nemá na přiznání dávky vliv. Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku vzniká tomu, kdo má na území České republiky své bydliště, případně splňuje další podmínky. Může si tedy o příspěvek požádat, i když je ještě v LDN.
   Žadatelem tedy bude maminka, žádost je nutné podat (nejlépe) na místně příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR, který o přiznání této dávky rozhoduje. Za účelem posouzení splnění podmínek požádá krajská pobočka ÚP ČR příslušnou OSSZ o vypracování posudku zdravotního stavu žadatele. Povinností maminky tedy bude podrobit se případnému vyšetření zdravotního stavu lékařem.

   Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350.000,– Kč (400.000,– Kč v případě příspěvku na pořízení schodišťové plošiny), přičemž součet vyplacených příspěvků nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800.000,– Kč (resp. 850.000,– Kč v případě pořízení schodišťové plošiny).

   Ještě doplníme, že pokud je cena pomůcky vyšší než 10.000 Kč, je stanovena spoluúčast žadatele 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. V některých případech, například z důvodu nízkých příjmů, může ÚP spoluúčast snížit.

   Dále si maminka může zkusit požádat i o příspěvek na pořízení svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny, schodišťové sedačky nebo stropního zvedacího systému. Tam už je pak nutný souhlas vlastníka nemovitosti s provedením instalace tohoto zařízení a jeho provozem, není-li vlastníkem nemovitosti osoba, které je tento příspěvek poskytován. Souhlas vlastníka nemovitosti může být nahrazen rozhodnutím soudu. Konkrétně mamince/Vám poradí na kontaktním pracovišti Úřadu práce.

   Pokud budete potřebovat další informace, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme. Přejeme hodně sil ve vaší péči.

 • Proč na příspěvek na dietní stravování mají nárok jen ti co nemakají ??, Proč ne i důchodci ??? Já pobírám důchod 4581-kč., manžel má důchod 7759.kč., ale z manželova důchodu po zaplacení inkasa zbývá 500-kč.

  • Vážená paní Pavlo,

   na základě Vámi uváděných informací jsme spočetli:
   – Vaše příjmy (vycházíme ze skutečnosti, že příjem domácnosti tvoří důchod Váš a Vašeho manžela, tedy celkem cca 12.340,- Kč) a
   – náklady na bydlení (z uváděných údajů vyplývá, že se jedná o částku cca 7.200,- Kč).

   Dle současné právní úpravy by životní minimum Vaší domácnosti (tj. pro 2 dospělé osoby) mělo být 5.970,- Kč a Váš příjem odpovídá cca 2-násobku životního minima.

   S ohledem na zjištěné situace doporučujeme postupovat následovně:
   1. Požádejte na Úřadu práce o tzv. příspěvek na bydlení, dle výpočtů by pro Vaši domácnost mohl představovat částku zhruba 3.400,- Kč (výpočet nemusí být přesný – záleží na formě a místě bydliště; my jsme při výpočtu vycházeli z toho, že nežijete v Praze, a že bydlíte v nájemním bydlení – v případě vlastního bydlení by byl příspěvek na bydlení nižší).

   2. Dávky hmotné nouze (což jsou příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, případně mimořádná okamžitá pomoc) – zde je výpočet trochu složitější. Pokud bychom nepřihlíželi k dietnímu stravování, pak byste při Vámi uváděném příjmu na tento příspěvek nárok skutečně neměli.

   Při posuzování žádosti o tento příspěvek je však možné částku na živobytí osoby zvýšit, pokud zdravotní stav Váš nebo Vašeho manžela vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování. Tuto skutečnost je nutné doložit doporučením příslušného odborného lékaře.

   Z Vámi uváděných skutečností, kdy neznáme přesnou příčinu dietního stravování, bohužel nejsme schopni určit, zda na příspěvek dosáhnete či nikoliv. Proto doporučujeme (pokud jste tak dosud neučinili) obrátit se na Úřad práce s dotazem, případně si o dávku Příspěvek na živobytí přímo zažádat. Současně informujte o dietním režimu. Nemůže se stát nic horšího, než že Vám příspěvek nepřiznají.
   Pro přehlednost přikládáme tabulku s informacemi, o kolik by bylo možné částku na živobytí zvýšit, přihlédneme-li k jednotlivým diagnózám:
   a) u diety nízkobílkovinné – 1380 Kč,
   b) u diety při dialýze – 1000 Kč,
   c) u diety nízkocholesterolové při hypercholesterolemii nebo hyperlipoproteinemii – 1050 Kč,
   d) u diety diabetické – 1130 Kč,
   e) u diety při onemocnění fenylketonurií – 2220 Kč,
   f) u diety při onemocnění celiakií – 2800 Kč,
   g) u diety při osteoporóze, pokud celotělová kostní densita poklesla o více než o 25 % – 1090 Kč,
   h) u diety při laktózové intoleranci – 1070 Kč,
   i) u diety v těhotenství a při kojení do 1 roku věku dítěte – 1100 Kč.

   3. Některé zdravotní pojišťovny poskytují finanční příspěvek na bezlepkové stravování, který je určen pro nemocné celiakií. Jedná se o tyto ZP:
   • Všeobecná zdravotní pojišťovna
   • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
   • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
   • Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna
   • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
   • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
   • Oborová zdravotní pojišťovna
   Konkrétní podmínky každé ze zdravotních pojišťoven najdete na webových stránkách (některé z nich je např. poskytují pouze dětem). Doporučujeme kontaktovat Vaši zdravotní pojišťovnu telefonicky či osobně a zjistit možnosti. Počítejte ovšem s tím, že bude nutné doložit potvrzení o diagnostikované nemoci.

   Držíme Vám palce, ať se Váš domácí rozpočet zlepší :-). Tým Christiania

 • Dobrý den,
  pečuji už dva roky o osobu,která není rodinným příslušníkem,ale bydlíme ve společné domácnosti.Než jsem se o ni začala starat,byla jsem hlášena pět let na ÚP.Paní má čtvrtý stupeň závislosti.Zajímalo by mě jestli a z čeho mi bude vypočítán důchod

  • Vážená paní Lenko,
   z Vašeho dotazu bohužel nejsou všechny informace rozhodné pro přiznání důchodu, proto můžeme odpovědět pouze obecně:

   Pro nárok na starobní důchod musíte dosáhnout důchodového věku a zároveň získat potřebnou dobu pojištění. Pokud důchodového věku dosáhnete v roce 2018, pak musíte mít splněno 34 let doby pojištění, od roku 2019 pak 35 let doby pojištění.

   Do doby pojištění se kromě odpracovaných let započítává také:
   – z evidence na ÚP pouze doba, kdy jste pobírala podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci + nejvýše 3 roky po dobu evidence bez podpory (v období před dosažením 55 let věku v rozsahu 1 roku a v období po 55 letech v rozsahu max. 2 let).
   – co se týká péče o osobu ve IV. stupni závislosti – z vašeho dotazu zde není zřejmé, zda jste pro účely příspěvku na péči uvedena jako asistent sociální péče (v Oznámení o poskytovateli pomoci) a zda máte s paní, o kterou pečujete, uzavřenou písemnou smlouvu o poskytování sociálních služeb. Pokud tomu tak je, pak se Vám doba péče počítá jako náhradní doba pojištění, přestože jste po tuto dobu nepracovala.

   Výpočet důchodu se bude odvíjet mj. od již zmiňované doby pojištění (1,5% za každý rok) a výše příjmů, kterých jste v minulosti dosáhla, přičemž zohledněny budou všechny příjmy od roku 1986 až do roku, který předchází roku přiznání důchodu.

   S ohledem na skutečnost, že neznáme Váš věk, výši příjmů, odpracovanou dobu ani délku evidence, můžeme odpovědět pouze takto obecně. Pro konkrétní výpočet se určitě obraťte na příslušnou Českou správu sociálního zabezpečení. Zde si můžete zažádat o tzv. Informativní list důchodového pojištění (obsahuje přehled dob důchodového pojištění, případně náhradních dob pojištění – zjistíte z něj, zda budete mít splněny potřebné roky pojištění, a tudíž nárok na starobní důchod).

   Jednou ročně má občan právo na zaslání informativního listu zdarma). V žádosti uveďte své rodné číslo, jméno a příjmení, rodné příjmení a svou adresu. Adresujte na: ČSSZ, Křížová 25, Praha, 225 08. Do 90 dnů by Vám měl být Informativní list doručen.

   Pokud budete potřebovat další informace, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme. Přejeme hodně sil ve vaší péči.

 • Dobrý den, mám následující dotaz. Po pětatřiceti letech u jednoho zaměstnavatele jsem ukončila pracovní poměr, abych se mohla postarat o svou devadesátiletou maminku, které byl přiznán 4.stupeň závislosti na péči. O maminku pečuji téměř dva roky a v současné době jí hrozí delší hospitalizace a já se tímto ocitnu bez jakéhokoliv příjmu. Pokud se půjdu zaregistrovat na ÚP jako uchazečka o práci a požádam o podporu, měla by mi být údajně počítána z posledních výdělků jen v případě, že pracovní poměr byl ukončen v posledních dvou letech před podáním žádosti. Zatím bych tuto podmínku splňovala, výpověď jsem podala k 31.8.2015. Je tato informace pravdivá ? Kdyby nebyla, dostávala bych podporu jen velmi malou ( necelé 4 tisíce) a v tom případě by bylo lepší jít po dobu maminčiny hospitalizace někam na brigádu. Do řádného odchodu do důchodu mi zbývají ještě 2,5roku. Nejde mi o žádný přesný výpočet výše podpory, čisně jen o zákonný postup, z čeho se v takovém případě podpora počítá. Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den,

   omlouváme ze za dlouhou prodlevu v odpovědi způsobenou technickým problémem s webem. A teď už k Vašemu dotazu: Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců.

   Vy jste v uplynulých dvou letech vzhledem k péči odpracovala pouze 1,5 měsíce. Osobní péče o maminku ve IV. stupni závislosti se Vám však započítává jako náhradní doba zaměstnání. Nárok na podporu v nezaměstnanosti máte, její výše se však odvíjí od průměrné mzdy v národním hospodářství, nikoliv od posledního výdělku u zaměstnavatele.

   Ve Vašem případě tedy bude Vaše podpora v nezaměstnanosti činit po dobu prvních 2 měsíců v evidenci na ÚP = 4 050,- Kč, další 2 měsíce = 3 240,- Kč a po zbývající podpůrčí dobu ve výši 2 970,- Kč (což odpovídá násobkům průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2016 – první 2 měsíce 0,15 násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12 násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11 násobku). Pouze pro toho, kdo v posledních 2 letech odpracoval min. 12 měsíců, by se podpora stanovila z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého dosáhl ve svém posledním ukončeném zaměstnání.

   V průběhu evidence na Úřadu práce máte možnost zlepšit svou finanční situaci prostřednictvím tzv. nekolidujícího zaměstnání – tj. výkonem pracovní činnosti na základě pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční výdělek/odměna nepřesáhne polovinu minimální mzdy. Současně si na Úřadu práce můžete také požádat o další dávky – příspěvek na bydlení a o dávky v hmotné nouzi.

   Podrobnější informace rádi poskytneme na e-mailu: info@christianiaops.eu nebo tel. čísle 775 578 441

 • Dobrý den, mám dotaz – babička, o kterou pečuji, má Alzheimera těžkého typu a potřebuje trvalou nepřetržitou péči. Když si potřebuji někam odskočit, na nákup, na poštu – existují nějaké kamery, nebo jiné zařízení, který je možné ji sledovat, když je doma sama?

  • Dobrý den paní Jitko,
   než přejdu k odpovědi ohledně bezpečnostních pomůcek v domácnosti, dávám ke zvážení možnost obrátit se v případě potřeby na některou z registrovaných sociálních služeb – např. službu osobní asistence, v rámci které Vás kvalifikovaní asistenti mohou zastoupit po dobu, kdy potřebujete navštívit úřad či lékaře. Služba osobní asistence může být poskytována v různém rozsahu, často se její úkony můžou krýt s nabídkou pečovatelské služby. Nebo můžete využít i využít i služeb denního stacionáře pro nemocné s demencí. Zkuste si vyhledat nejvhodnější službu na http://iregistr.mpsv.cz.

   Co se týká Vaší otázky. Přímo o kamerách jsem neslyšela, ale existují např. tyto pomůcky, které by Vám mohly pomoci:
   Tísňové tlačítko – slouží pro přivolání pomoci v nouzi či při zdravotních potížích. Senior je může nosit v kapse, nebo se toto tlačítko může napevno umístit na toaletu, do koupelny, do kuchyně apod. Většinou se připojí k systémům přivolání pomoci.
   SOS přívěšek – jedná se o malé zařízení s tlačítkem, které senior nosí na krku. Pokud se ocitne v nouzi a zmáčkne tlačítko, zalarmuje tak operátory provozující nonstop službu, případně blízké. Některé typy umějí zprostředkovat oboustranné handsfree hovory, nebo můžou být osazeny GPS lokátorem a senzorem pádu.
   Osobní alarm – ve formě přívěsku, slouží buď když senior upadne, nebo na ochrnu před zloději a dalšími podvodníky (podomní prodejci apod.). přívěsek má vestavěnou hlasitou sirénu, která útočníka odradí, může i zalarmovat sousedy.

   Postelová podložka – umístí se pod matraci a „sleduje“ tlak. Systém je možno naprogramovat tak, aby po určitém časovém limitu poslal zprávu v případě, že nemocný z lůžka již příliš dlouho nevstal.

   Pohybový detektor – je možné jej umístit např.do chodby či kuchyně, kde kontroluje pohyb a včas vyšle varování, pokud ve vymezeném čase žádný nezachytí (např. pokud nemocná osoba nejde celý den na toaletu apod.). Detektor se našroubuje na zeď a obsahuje otočný kloub pro optimální nastavení pozorovacího úhlu.

   Detektor otevřených oken a dveří – aby senior nezapomněl otevřená okna či dveře, je možno na rámy umístit speciální čidla, která vyšlou signál.

   Detektor tříštění skla – systém monitoruje změnu akustického tlaku v místnosti, přičemž je schopen rozlišit zvuk tříštění skla od jiných zvuků /jako je pískání zvonění apod.).

   Detektor kouře – nemocného upozorní v případě, že se něco pálí na plotně, nebo z cigarety se vznítí prostěradlo apod. v případě detekce kouře se spustí hlasitý alarm.

   Zdroj informací o pomůckách: http://www.nudz.cz

   Přeji hezký den Mgr. Petra Glasnáková

 • Dobrý den, mám dotaz – chci začít pečovat o babičku, 75 let, špatně chodící. Babička se ještě orientuje, vnímá a reaguje v pohodě, ale sama už není schopna se obléct (bez dopomoci), uvařit si, obsloužit se při hygieně. Co mám udělat, mám nárok na nějaké dávky?

  • Babička ať si požádá na Úřadu práce o dávku příspěvek na péči. Tuto dávku je možné přiznat lidem, kteří z důvodu věku, nemoci nebo úrazu nejsou schopni postarat se sami o sebe. Podmínkou je, že její špatný zdravotní stav buď trvá celý rok, nebo se předpokládá, že min.rok bude trvat, což asi platí. Z příspěvku na péči si bude babička platit pomoc s péčí o sebe – tzn. může peníze dávat Vám, jakožto jedinému pečujícímu, nebo peníze rozdělí mezí Vás a nějakou sociální službu, kterou může začít využívat (např. pečovatelskou službu).
   Žádost o příspěvek na péči může babička poslat poštou, nebo osobně na ÚP, a to buď na podatelně, nebo u určitého pracovníka.

   Další postup je následující:
   1) Po podání žádosti nastává období čekání – během něj nejprve proběhne tzv. sociální šetření ze strany ÚP, které má podobu návštěvy sociální pracovnice u babičky doma. Ta bude zjišťovat, jak babička zvládá základní životní potřeby:
   2) Dalším krokem je posouzení babiččina zdravotního stavu, respektive stanovení stupně závislosti babičky. Tento stanovuje lékařská posudková služba OSSZ. Vyžádá si zdravotní dokumentaci především od praktického lékaře; pokud má babička nějaké lékařské zprávy, které u sebe nemá její praktický lékař, je potřeba je dodat. Během této doby obdržíte od ÚP dopis nazvaný Usnesení o přerušení řízení – jde jen o to, přerušit řízení do doby, než ÚP obdrží lékařský posudek.
   3) Po vydání Rozhodnutí pak Úřad práce vyplácí Příspěvek na péči každý kalendářní měsíc, za který příspěvek náleží, a to ve výši podle (ne)zvládnutých potřeb v jednotlivých stupních závislosti:
   I. (lehká závislost) – 880,- Kč
   II. (středně těžká závislost) – 4400,- Kč
   III. (těžká závislost) – 8800,- Kč
   IV. (úplná závislost) – 13200,- Kč

   Celé řízení o příspěvku na péči může trvat i několik měsíců. Poté však příspěvek bude vyplacen zpětně od doby, kdy babička žádost podala. Podrobnější informace k řízení jsou uvedeny zde: http://christianiaops.eu/informace-pro-pecujici/prispevek-na-peci/prubeh-rizeni-priznani-prispevku/

   Toto tedy platí pro babičku, Vás se to týká do té míry, že budete figurovat jako hlavní pečující osoba (nutno vypsat do formuláře Oznámení o poskytovateli pomoci). Předpokládám, že babičce bude přiznán příspěvek na péči ve II., možná ve III. stupni. V tom případě by Vám, jako hlavní pečující osobě (pokud jste nebo budete kvůli péči nezaměstnaný), bylo státem hrazeno zdravotní a sociální pojištění (to platí, i kdyby byl přiznán příspěvek na péči ve IV.stupni).
   • Zdravotní pojištění – nutno nahlásit se na ÚP jako pečující, a potvrzení zajít odevzdat na Zdravotní pojišťovně – do 8 dnů ode dne, kdy byl PnP přiznán. (Pozor na případnou hospitalizaci babičky po celý kalendářní měsíc ve zdravotnickém zařízení – neměl byste tak nárok na úhradu sociálního a zdravotního pojištění. Tuto situaci lze řešit registrací na ÚP jako uchazeč o zaměstnání po dobu trvání hospitalizace.).
   • Sociální pojištění – na ČSSZ nutno dodat potvrzení o péči – nejpozději do dvou let od skončení péče (pro stanovení osobního vyměřovacího základu se hodnotí jako doba vyloučená). Doba poskytování péče se započítá jako náhradní doba pro účely důchodového pojištění (jste vůči babičce osobou blízkou, není tedy podmínkou, abyste spolu žili v jedné domácnosti).
   • Ještě dodáme, že při péči můžete pracovat – v takovém případě sociální a zdravotní pojištění platí zaměstnavatel (nebo sám pečující). Je však potřeba zajistit péči o babičku v potřebném rozsahu a kvalitě, protože za to finanční odměnu od babičky v podstatě dostanete. Toto se může stát i předmětem případné kontroly využívání příspěvku na péči, kterou úřad práce provádí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *