22.7.2016

Realizace kulturních akcí

Činnost společnosti Christiania, o.p.s. byla od počátku koncipována svým zaměřením na hájení opravdové kultury, s důrazem na historickou paměť a její životadárnou kontinuitu, jakož na zájem o menšiny ve společnosti, ať už jakéhokoli druhu. Společnost  byla založena dlouholetým organizátorem neoficiálních kulturních aktivit, Jaroslavem Erikem Fričem.

V rámci společnosti byly založeny dlouhodobé a originální projekty, vytvářející celé zázemí a podhoubí vážných uměleckých a kulturních aktivit:

  • festival poezie „Potulný dělník“ (kontinuálně od r. 1999, Christiania navázala na projekty nakladatelství Vetus Via a sdružení Proximus, jako tomu bylo i v případně některých dalších starších projektů);
  • letní festival „Konec léta“ – multižánrový a v podstatě multikulturní festival, který pod egidou Christianie nadále pokračuje jako zcela nezávislý a ve výhradně soukromých prostorách se odehrávající festival „Napříč“. Festival byl založený ve Vranově nad Dyjí v r. 2003 při rozsáhlých povodních jako benefiční, na podporu postižených. Výtěžek byl věnován společnosti Člověk v tísni; obdobně tomu bylo i při dalších benefičních akcích zajišťujících např.  podporu obětem nejrůznějších přírodních katastrof ve světě;
  • „dětský den“ v brněnských opuštěných fabrikách, žertovně zvaný „Dělnicko-dětský den“ („Proti noci – v nás“)  do něhož se zapojovala nejrůznější omladina z periferií, na programu opět vícežánrová živá hudba, autorská čtení, performance, bohatá škála her s dětmi, čistě zábavných i naučných. Jedná se o projekt, který může kdokoliv v pravou chvíli obnovit;
  • múzické večery Potulné akademie“ (s původním názvem „Uši a Vítr“ v letech 2005-2012, později pod názvem „Napříč“), dramaturgie kterýchžto večerů je stavěna podle vzorce – vernisáž jednoho obrazu (nebo větší výstava), „noční nevyvážené hovory“ pro internetové rádio na různá celospolečenská a aktuální témata, autorská čtení z původní tvorby autorů více generací, večer celý pak protkán živými vystoupeními individuálních muzikantů i větších hudebních uskupení. Jedná se o dlouhodobý projekt, od doby založení proběhlo těchto večerů již více než 400.

Od roku 2012 se společnost Christiania orientuje rovněž na vydavatelskou činnost, která je zakotvena jako jedna z podstatných v samotné zakládací listině, přičemž ediční plán je orientován na kvalitní původní literaturu, která je často přímo výsledkem dalších dlouhodobě koncipovaných aktivit této, jakož i dalších spřízněných společností.

Podrobnější informace ke kulturním akcím naleznete na www.christiania.cz